Illinois
Chicago

(C)Naoki Fukuda

Hoffman Estates